1895     1894


تماس با ما

مجموعه راه های ارتباط با خودروبر ارومیه

آدرس :

خودروبر ارومیه در سراسر استان اذربایجان غربی فعال است.

تماس :

1894

شنبه تا چهارشنبه :

تمام وقت!

پنج شنبه :

شبانه روزی!

جمعه :

24 ساعته فعال!

Loader